Nabożeństwa

©CreationSwap/Matt Gruber

Serdecznie zapraszamy wszystkich (nie tylko ewangelików) na nasze nabożeństwa!

Każda niedziela o godzinie 11:30 w kościele przy ulicy Żeromskiego.

Nabożeństwa z Wieczerzą Pańską dwa razy w miesiącu (najczęściej jest to druga i czwarta niedziela miesiąca, szczegóły na planie).  W Adwencie i Wielkim Poście wszystkie nabożeństwa niedzielne ze spowiedzią i Komunią Świętą. Szkółka niedzielna odbywa się według załączonego planu (najczęściej ostatnia i przedostatnia niedziela miesiąca; w wakacje szkółka nie odbywa się).

W okresie Adwentu i w Czasie Pasyjnym nabożeństwa odbywają się również w środy o godz. 17:15. W okresie wakacyjnym terminy nabożeństw ulegają zmianie (zazwyczaj nie ma jednego nabożeństwa w każdym z wakacyjnych miesięcy).

Plan nabożeństw na bieżący miesiąc dostępny tutaj.

Terminy dwóch najbliższych nabożeństw podane są poniżej.


Najbliższe nabożeństwa w Sosnowcu:

21 stycznia, Ostatnia Niedziela po Epifanii , godz. 11:30 (Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią św.)

28 stycznia, Niedziela Septuagesimae , godz. 11:30 (PO NABOŻEŃSTWIE ZGROMADZENIE PARAFIALNE)