Nabożeństwa

©CreationSwap/Matt Gruber

Od Świąt Zesłania Ducha Świętego (31 maja) nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę.

W związku ze zmianami w reżimie sanitarnym udział w nabożeństwach nie wiąże się z koniecznością zgłaszania w kancelarii. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz o zachowaniu dystansu (między osobami, które nie mieszkają razem).

Przypominamy też, że udział w nabożeństwach jest prawem, a nie obowiązkiem chrześcijanina.

Plan nabożeństw na bieżący miesiąc dostępny tutaj.

Terminy najbliższych nabożeństw podane są poniżej.


Najbliższe nabożeństwa w Sosnowcu:

6  września – 13. Niedziela po Trójcy Świętej

13  września – 14. Niedziela po Trójcy Świętej

20  września – 15. Niedziela po Trójcy Świętej