Nabożeństwa

©CreationSwap/Matt Gruber

Od Świąt Zesłania Ducha Świętego (31 maja) nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę (poza jak zwykle okresem wakacyjnym, gdy raz w miesiącu nabożeństwo się nie odbędzie).

W związku ze zmianami w reżimie sanitarnym udział w nabożeństwach nie wiąże się z koniecznością zgłaszania w kancelarii. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz o zachowaniu dwumetrowego dystansu (między osobami, które nie mieszkają razem).

Przypominamy też, że udział w nabożeństwach jest prawem, a nie obowiązkiem chrześcijanina.

Plan nabożeństw na bieżący miesiąc dostępny tutaj.

Plan nabożeństw w wakacje w naszych 4 parafiach dostępny tutaj.

Terminy najbliższych nabożeństw podane są poniżej.


Najbliższe nabożeństwa w Sosnowcu:

4. Niedziela po Trójcy Świętej – 5 lipca  (Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią świętą)

5. Niedziela po Trójcy Świętej – 12 lipca

7. Niedziela po Trójcy Świętej – 26 lipca  (Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią świętą)