Pan jest naszym Przewodnikiem – 60 lecie Klubu Przewodników PTTK

W sobotę, 21 listopada w naszym kościele miało miejsce niecodzienne wydarzenie.

Tego dnia w naszym kościele odbyło się uroczyste nabożeństwo dziękczynne z okazji okrągłego jubileuszu 60-lecia Klubu Przewodników przy oddziale PTTK w Sosnowcu.

Klub Przewodników powstał (początkowo funkcjonował jako Koło Przewodników) w 1955r. Nie znana jest data dzienna, natomiast pierwsza wzmianka o klubie pochodzi z 15 maja 1955 r. (Życie Hutnika, nr 9). Wiadomo, że Koło Przewodników liczyło wtedy 28 przewodników. Sobotnie wydarzenia były kulminację obchodów 60-lecia Klubu.

Z pomysłem na zorganizowanie takiego nabożeństwa wystąpił właśnie Klub Przewodników, a samo nabożeństwo było wydarzeniem towarzyszącym oficjalnym obchodom jubileuszu.
Obchody rozpoczęły się o godzinie 10.00 w miejskim muzeum w Sosnowcu przy ul. Chemicznej (dawny pałac Schoenów). Dokonano uroczystego podsumowania minionych 60 lat, przypomniano historię Klubu, dokonano odznaczenia zasłużonych i wybitnych przewodników. Następnie Klub Przewodników otrzymał życzenia i listy gratulacyjne od Kół, Klubów i Samorządów Przewodnickich z całego kraju. Przewodnicząca sosnowieckiego Klubu Przewodników, Pani Swietłana Koniuszewska po zakończeniu oficjalnych obchodów w muzeum, zaprosiła wszystkich chętnych na nabożeństwo. Jak podkreśliła nabożeństwo ekumeniczne miało podkreślać wielokulturowy charakter miasta, miasta, które powstało dzięki współpracy ludzie wielu wyznań i wielu narodowości. To prawda, bowiem to ewangelicy, katolicy, prawosławni, a także żydzi „stworzyli” Sosnowiec i doprowadzili do jego rozkwitu – to dzięki nim wszystkim małe Sosnowice stały się Sosnowcem.

Nabożeństwo prowadzili: nasz proboszcz, ks. dr Adam Malina, ks. dr Mikołaj Dziewiatowski z parafii prawosławnej w Sosnowcu, ks. Wojciech Koryto reprezentujący stronę rzymsko-katolicką oraz nasz praktykant, Piotr Sztwiertnia.
Łącznie na nabożeństwie modliło się wspólnie 85 osób. Podczas nabożeństwa w śpiewanych pieśniach, czytaniach, a także w kazaniu, które wygłosił proboszcz Adam Malina, przewijał się motyw drogi, podróży, prowadzenia.
Ksiądz Adam Malina przypomniał, że każdy przewodnik, każdy wędrowiec, każdy człowiek powinien mieć w głowie obraz najdoskonalszego Przewodnika, Jezusa Chrystusa, który wskazuje nam na drogę i prowadzi nas do Ojca.

Wśród uczestników nabożeństwa byli przewodnicy z Sosnowca, wielu miast województwa śląskiego oraz z odległych miejscowości, np. Wrocławia, Poznania czy Białegostoku; na nabożeństwie pojawiło się też wielu naszych parafian oraz sympatyków naszej parafii. Dla części przewodników było to pierwsze w życiu uczestnictwo w nabożeństwie w kościele ewangelickim.

Poniżej kilka zdjęć z nabożeństwa.
DSC_0012

DSC_0020

DSC_0021

DSC_0031

DSC_0050

DSC_0055

DSC_0059

DSC_0064

Bezpośrednio po nabożeństwie (ok. 13:30) grupa wyruszyła zobaczyć jedyną w okolicy cerkiew prawosławną. Po wnętrzu świątyni oprowadził nas ksiądz dr Mikołaj Dziewiatowski, który zarazem odpowiedział na wiele pytań dotyczących prawosławnej obrzędowości i duchowości.
Następnie grupa wróciła pod nasz kościół i udała się do przepięknego Pałacu fundatora naszej parafii, Henryka Dietla, gdzie zebranych oprowadził opiekun pałacu, pan Szymonowicz.

Na koniec przewodnicy jeszcze raz wstąpili w mury naszego kościoła, gdzie Paweł Nalepa, nasz kościelny, a zarazem członek Klubu Przewodników przy oddziale PTTK w Sosnowcu opowiedział o wyposażeniu, i historii naszej świątyni, a także o duchowości ewangelików.

DSC_0075

DSC_0078

DSC_0080

DSC_0082

DSC_0090

DSC_0104

DSC_0112

DSC_0119

DSC_0122

DSC_0137

Po wyjściu z naszego kościoła grupa udała się pieszo pod zabytkowy dworzec kolejowy, gdzie zakończył się spacer po Sosnowcu.

Bardzo się cieszymy, że jako parafia mogliśmy pomóc Klubowi Przewodników w świętowaniu Jego jubileuszu.
Mamy nadzieję, że zawiązane kontakty zaowocują w także w przyszłości.