“Chrześcijanin jako człowiek z charakterem”

“Biblia jako tekst natchniony”

“Do wolności powołani zostaliście…”

“Godność człowieka”

“Inne wyznania i inne religie”

To tylko niektóre z tematów, które realizujemy na spotkaniach grupy młodzieżowej…