„Chrześcijanin jako człowiek z charakterem”

„Biblia jako tekst natchniony”

„Do wolności powołani zostaliście…”

„Godność człowieka”

„Inne wyznania i inne religie”

To tylko niektóre z tematów, które realizujemy na spotkaniach grupy młodzieżowej…