Administracja Cmentarza Ewangelickiego:
ul. Smutna 6
tel. 32 291 04 41
sosnowiec@luteranie.pl

Administrator Cmentarza:
Jerzy Skowron
tel. 509 231 656 

Opłaty cmentarne prosimy regulować w Administracji Cmentarza. Możne je też uiścić przelewem na poniższe konto bankowe:

Parafia Ewangelicko-Augsburska, ul. Żeromskiego 4/I, 41-200 Sosnowiec
ING Bank Śląski S.A. 10 1050 1214 1000 0007 0277 6956

Jako tytuł wpłaty należy podać odpowiedni rodzaj opłaty cmentarnej, na przykład – opłata za miejsce cmentarne, prolongata miejsca cmentarnego, rezerwacja miejsca cmentarnego oraz numer grobu, ewentualnie imię i nazwisko osoby pochowanej. Przed dokonaniem wpłaty najlepiej potwierdzić dane osobowe i finansowe w administracji cmentarza (patrz telefony powyżej).

Informacyjnie podajemy również dane kontaktowe administracji innych cmentarzy mieszczących się przy ul. Smutnej (al. Mireckiego):
Cmentarz Katolicki – 32 297 18 77
Cmentarz Prawosławny – 32 266 07 79
W sprawach związanych z grobami znajdującymi się na powyższych cmentarzach prosimy bezpośrednio kontaktować się z właściwymi administracjami.