Kategoria: Duchowni

ks. Eugeniusz Uthke

kapelan rodziny Dietlów

ks. Jerzy Tytz

proboszcz parafii w Sosnowcu