Kategoria: Inżynierowie

Alfons Karol Jung

dyrektor spółki W. Fitzner & K. Gamper

Konstancja Karczewska, Anna i Stanisław Bloch

rodzina Karczewska-Bloch

Rodzina Goetzen

Jan, Zenon, Janina

Oskar Martin

technik górniczy

Wiktor zum Busch

Szef stalowni

Erna Loppe-Goździk, Rudolf Loppe

grób rodzinny

Albert von Broen

inżynier