Zgromadzenia Parafialne

Przypominamy, że w najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego.

Posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego odbędzie się w niedzielę, 28 stycznia, po nabożeństwie (początek nabożeństwa 11:30). Będzie to zgromadzenie podsumowujące poprzedni rok kalendarzowy, zatwierdzające roczne sprawozdania za rok 2017 i uchwalające roczny budżet parafii na 2018 rok.

Zgromadzenie Parafialne – najwyższa władza w parafii – to ogół wszystkich dorosłych członków parafii, mających opłaconą składkę kościelną za rok poprzedni lub zwolnionych z jej opłacania.Wszystkie zainteresowane osoby, które nie opłaciły jeszcze składki kościelnej za 2017 rok, a chcą wziąć udział w Zgromadzeniu Parafialnym, proszone są o jej opłacenie. Nadmieniamy, że opłacanie składki kościelnej, o ile nie jest się z jej opłacania zwolnionym, jest obowiązkiem wiernych.