Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Po raz kolejny wkroczyliśmy w Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nabożeństwa odbędą się także w Sosnowcu.

„Dąż do sprawiedliwości” (Pwt 16,20) – pod tym hasłem przebiega kolejny już Światowy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Indonezji. W tym najludniejszym kraju muzułmańskim na świecie żyje około 26 milionów chrześcijan.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia (nawrócenie św. Pawła). To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

Wydarzenia w Polsce organizowane są przez Polską Radę Ekumeniczną (PRE) oraz Kościół Rzymsko-katolicki w Polsce. PRE jest organizacją skupiającą 7 kościołów :

  • Kościół Chrześcijan Baptystów
  • Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
  • Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
  • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
  • Kościół Polskokatolicki w RP
  • Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP
  • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

Więcej szczegółów o wydarzeniach związanych z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan na stronie PRE.

Ekumeniczne wydarzenia odbędą się także w Sosnowcu – w sobotę kazanie w kościele Starokatolickim Mariawitów na Pogoni wygłosi nasz biskup, ks. Marian Niemiec. W czwartek, 24 stycznia – w  rzymskokatolickiej katedrze na nabożeństwie kazanie wygłosi ks. dr Grzegorz Giemza. Spotkania odbędą się także na Górnym Śląsku – w Katowicach, Ustroniu, Cieszynie, a nawet w Stonawie na Zaolziu (Republika Czeska).

Zapraszamy serdecznie na wszystkie nabożeństwa i do serdecznej modlitwy jedni za drugich.

Plan wydarzeń w Sosnowcu i na Górnym Śląsku (ekumenia nie zna granic ;-):

18 stycznia, piątek, godz. 17:00, Katowice
Kaplica ewangelicko-metodystyczna „Nowego Przymierza”, ul. Reymonta 4
Kazanie: bp Marian Niemiec, zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej

19 stycznia, sobota, godz.17:00, Sosnowiec
Kaplica Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Matki Boskiej Różańcowej, ul. Rybna 19
Kazanie: bp Marian Niemiec, zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej

19 stycznia, sobota, godz. 18:00, Katowice
Miejski Dom Kultury „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47
Ekumeniczny koncert uwielbienia, zespół „SzOP” (Szczęśliwi Obecnością Pana)

20 stycznia, niedziela, godz. 9:00, Stonawa (Czechy)
Kościół Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania
Kazanie: ks. prof. Józef Budniak, teolog rzymskokatolicki

20 stycznia, niedziela, godz. 16.00, Ustroń
Kościół rzymskokatolicki pw. św. Klemensa, ul. Daszyńskiego 15
Kazanie: ks. radca Piotr Wowry, Kościół Ewangelicko-Augsburski

20 stycznia, niedziela, godz. 17:00, Katowice
Kościół ewangelicko-augsburski Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Warszawska 18
Nabożeństwo centralne Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej
Kazanie: abp Wiktor Skworc, rzymskokatolicki metropolita katowicki

21 stycznia, poniedziałek, godz. 17:00, Katowice
Kaplica Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, ul. Wita Stwosza 17
Kazanie: ks. Adam Stelmach, duchowny polskokatolicki

21 stycznia, poniedziałek, godz. 17:00, Cieszyn
Kościół rzymskokatolicki pw. św. Marii Magdaleny
Nabożeństwo centralne rzymskokatolickiej diecezji Bielsko-Żywieckiej
Kazanie: ks. Waldemar Szajthauer, duchowny ewangelicko-augsburski

23 stycznia, środa, godz. 19:00, Katowice
Kościół rzymskokatolicki pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oo. Misjonarzy Oblatów, ul. Misjonarzy Oblatów 12
Nabożeństwo świadectw
Prowadzenie: ks. dr Adam Palion, duchowny rzymskokatolicki, przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego

24 stycznia, czwartek, godz. 19:00, Sosnowiec
Rzymskokatolicka bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ul. Kościelna 1
Kazanie: ks. dr Grzegorz Giemza, duchowny ewangelicko-augsburski, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej

26 stycznia, sobota, godz. 15:00, Katowice-Panewniki
Rzymskokatolicka bazylika pw. św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oo. franciszkanów, ul. Panewnicka 76
Ekumeniczne kolędowanie
Przewodniczy: ks. dr Adam Palion, duchowny rzymskokatolicki, przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego
Kazanie: ks. Henryk Rother-Sacewicz, duchowny i emerytowany zwierzchnik Kościoła Chrystusowego w RP

27 stycznia, niedziela, godz. 18:00, Katowice-Bogucice
Rzymskokatolicka bazylika pw. św. Szczepana i Matki Boskiej Boguckiej, ul. Markiefki 89
Koncert ekumeniczny z okazji 50-lecia Archidiecezjalnej Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego
Prowadzenie: ks. dr Adam Palion, duchowny rzymskokatolicki, przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2019. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy, refleksje biblijne, informacje o sytuacji ekumenicznej w Indonezji. Broszurę można pobrać tutaj.