Informacje w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Poniżej zamieszczono informacje Proboszcza naszej Parafii w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz podjętymi decyzjami przez władze kościelne i państwowe informuję, iż od dnia dzisiejszego do końca bieżącego tygodnia (lub dłużej) zostały wprowadzone następujące ograniczenia naszej działalności, obejmującej parafie w Szopienicach, Mysłowicach, Sosnowcu i w Hołdunowie:

– w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą czasowego ograniczenia (12-25 marca 2020) funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, odwołuje są wszystkie lekcji religii, zajęcia nauki konfirmacyjnej i spotkania młodzieży

odwołuje się zajęcia dla dzieci, prowadzone w formie szkółki niedzielnej, organizowane podczas niedzielnych nabożeństw

do końca tygodnia odwołuje się inne spotkania parafialne, odbywające się według dodatkowych ustaleń

pasyjne nabożeństwa tygodniowe odbędą się w tym tygodniu zaplanowanych terminach i wyznaczonej porze

– decyzja co do formy niedzielnych nabożeństw zostanie ogłoszona w piątek, po wydaniu Okólnika Biskupa Kościoła, który będzie zawierał jednolite ustalenia co do formy naszych nabożeństw, szczególnie zaś dystrybucji Sakramentu Ołtarza

– w porozumieniu z chórem parafialnym z Wisły zostaje odwołana ich wizyta w  kościele w Hołdunowie oraz koncert, które zaplanowane były na 15 marca br.; chór z Wisły będziemy gościć w terminie późniejszym

– odwołane zostają wszelkie zajęcia świetlicy środowiskowej – Klub Profilaktyczny Ekipa w Szopienicach

– w najbliższą sobotę nie odbędzie się Synod Diecezjalny w Katowicach (informacja dla członków Synodu)

Zapraszam na nasze nabożeństwa, proszę też jednak o wzajemną troskę o siebie, która niech przejawia się w tym szczególnym czasie w tym, że szanujemy swoje zdrowie i zdrowie innych; jeśli nie czujemy się dobrze, jeśli pojawiają się niepokojące objawy, zostańmy w domu, udajmy się do lekarza; Pan Bóg działa również w ten sposób, że posyła ludzi, którzy mogą nam pomóc pod względem zdrowotnym;

– zachęcamy też o szczególną troskę o osoby starsze i chore; pamiętajmy o nich, nie pozostawmy ich bez opieki

– pamiętajmy o siebie nawzajem w naszych modlitwach, powierzając wszystkie nasze troski łaskawemu Bogu

– jako duchowni jesteśmy do Waszej dyspozycji; chętnie udamy się z odwiedzinami duszpasterskimi, z Komunią domową.

Podpisano:

ks. dr Adam Malina, proboszcz parafii