Modlitwa za Ukrainę

Modlimy się w tych trudnych chwilach za Ukraińców i wolną i bezpieczną Ukrainę.

Poniżej prezentujemy filmiki z patriotycznych nabożeństw chrześcijańskich z czasów, gdy Ukraina nie zmagała się jeszcze z potężną inwazją wojsk rosyjskich. Z czasów sprzed tej okropnej wojny…

499. Ojcze nasz, co jesteś w niebie — [Mt 6, 9-13]

1. Ojcze nasz, co jesteś w niebie! Chcesz, abyśmy wszyscy siebie Jako bracia miłowali I jak dziatki Cię wzywali; Niechaj serc i ust wołanie Znajdzie Twe upodobanie.

2. Święć się imię Twoje zawdy! Słowo nam zachowaj prawdy, Które by nas poświęcało, Do Twej chwały pobudzało. Strzeż od nauk nas fałszywych, Nawróć błędnych, nieszczęśliwych!

3. Przyjdź Królestwo Twoje, Boże! Niech nas łaska Twa wspomoże, W każdy czas przez Ducha Swego Broń Kościoła chrześcijańskiego, Gniew zaś i szatańskie złości Oddal od nas w Swej litości!

4. Bądź Twa wola tak na ziemi, Jak i między zbawionymi, Co Cię w niebie czczą w radości; Użycz w krzyżu cierpliwości I złam opór krwi i ciała, By się wola Twoja działa.

5. Daj nam chleba powszedniego Na dzień każdy potrzebnego; Broń od wojny i niezgody, Od pożaru, moru, szkody, Daj spokojnie i bez troski być nam w Twojej pieczy Boskiej.

6. Odpuść nam też winy nasze I przebaczaj dziś i zawsze, Jak i my też odpuszczamy Winowajcom, których mamy; Pomóż służyć im w miłości, W szczerej z nimi żyć jedności.

7. Nie wódź nas na pokuszenie, Zgładź szatańskie usidlenie, Pomóżże nam z każdej strony, Udziel mocy i obrony, Daj nam stałość, w boju męstwo wszystkim złym zwycięstwo.

8. Zbaw nas od wszystkiego złego, Duszy, ciała szkodliwego; Ustrzeż nas od potępienia, W śmierci ulżyj nam cierpienia, Skróć ostatnie ciężkie znoje, Duszę przyjmij w ręce Swoje.

9. Amen, niechże się tak stanie! Wzmocnić nas racz ufanie, Byśmy zgoła nie wątpili, Ze to, o coś my prosili, Nam z ojcowskiej dasz litości. Amen mówmy więc w ufności.