Pożegnaliśmy śp. ks. Karola Baumana (1931-2022)

W poniedziałek, 4 kwietnia pożegnaliśmy ks. Karola Baumana w kościele Św. Trójcy w Lędzinach-Hołdunowie.

Kościół ten, poświęcony w 1986 roku, powstał według projektu architekta Adama Lisika, ale jednym z pomysłodawców rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych i wykończeniowych był ks. Karol Bauman. W czasie nabożeństwa wspomnieniowo-żałobnego, prowadzonego przez ks. Adama Malinę, rozważanie Słowa Bożego wygłosił bp Marian Niemiec.

Pozdrowienia w imieniu Diecezji Cieszyńskiej, gdzie ks. Karol
Bauman przebywał w początkach swojej służby w Kościele, wygłosił ks.
Piotr Sztwiertnia. W czasie nabożeństwa śpiewał Chór Jubilate Deo z
Mysłowic pod dyrekcją Joanny Bliwert-Hoderny, w którym przez lata swojej
służby na Górnym Śląsku i w Zagłębiu śpiewał ks. K. Bauman.


Uroczystości pogrzebowe ks. Karola Baumana odbyły się w Szczecinie,
gdzie przez 25 lat po przejściu na emeryturę mieszkał. Nabożeństwo w
szczecińskim kościele Św. Trójcy prowadził ks. Sławomir Sikora,
miejscowy proboszcz. Kazanie wygłosił ks. Adam Malina, podziękowania w
imieniu Kościoła przekazał bp Jerzy Samiec, Diecezji Wrocławskiej bp
Waldemar Pytel, Diecezji Katowickiej ks. Adam Malina, szczecińskiej
parafii ks. Sławomir Sikora. Podziękowania w imieniu rodziny wygłosił
Tomasz Sulewski. Ks. Karol Bauman spoczął na Cmentarzu Centralnym w
Szczecinie.

Śp. ks. Karol Bauman pozostawił żonę Lidię, z którą przeżył 26 lat oraz córkę Beatę. Był najstarszym duchownym ewangelickim w Polsce.