Święta Zesłania Ducha Świętego

W niedzielę i poniedziałek 28 i 29 maja, ewangelicy tak jak i wszyscy zachodni chrześcijanie, obchodzą radosne Święta Zesłania Ducha Świętego.

To jedne z trzech najważniejszych świąt w kalendarzu chrześcijańskim, obok Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. I podobnie jak oba wymienione, są świętami obchodzonymi przez dwa dni.
Święta Zesłania Ducha Świętego obecnie są trochę zapomniane, zwłaszcza w krajach o tradycji katolickiej (jak Polska) lub prawosławnej. Święta te pozostają w cieniu Wielkanocy, o Bożym Narodzeniu nie wspominając. Zdarza się, że wiele osób, nawet tych chodzących do kościoła, nie wie kiedy one wypadają, ani co oznaczają.

A to wielki błąd. Święta te są bowiem rocznicą założenia Kościoła Chrześcijańskiego.
Obchodzone są na pamiątkę zesłania pierwszym chrześcijanom Ducha Świętego. Zapowiadał to Jezus, jeszcze przed swoją śmiercią, co wyraźnie można przeczytać zwłaszcza w Ewangelii Jana (Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego, i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. J 14,26; Lepiej dla was, żebym Ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. J 16,7). Zapowiadał również po swoim zmartwychwstaniu: Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii i aż po krańce ziemi. Dz 1,8.

Zesłanie Ducha Świętego nastąpiło… w Zielone Świątki (Dz 2,1), a więc w czasie żydowskiego Święta Tygodni (hebr. Szawuot) (zwanego również Świętem Żniw lub Pięćdziesiątnicą). Święto to upamiętnia nadanie Tory Mojżeszowi przez Boga na Górze Synaj i wypada zawsze 7 tygodni (czyli 50-tego dnia) po Święcie Paschy. Dlatego też chrześcijańskie Święto Zesłania Ducha Świętego również wypada 7 tygodni po Wielkanocy (która miała miejsce w czasie Paschy, a Ostatnia Wieczerza była w istocie kolacją sederową). Stąd też Święta Zesłania Ducha Świętego nazywane są też Pięćdziesiątnica (gr. pięćdziesiątnica = πεντηκοστή = pentekostē) i pod tą wywodzącą się z greki nazwą są znane w krajach anglosaskich.
Oczywiście prawosławni również obchodzą te święta, ale według kalendarza juliańskiego, dlatego zazwyczaj tydzień lub kilka tygodni po chrześcijanach świętujących według kalendarza gregoriańskiego.

Co się w Zielone Święta wydarzyło? Na zebranych w wieczerniku wiernych (wśród których byli apostołowie, krewni Jezusa, jego matka i inne kobiety) zstąpił Duch Święty – pod postacią języków ognia. Apostołowie zaczęli przemawiać w wielu językach (ksenolalia) oraz otrzymali inne dary duchowe – charyzmaty (Dz. Ap. 2,1-11). W tej chwili ludzkość (symbolicznie) przełamała wszelkie bariery i na nowo zjednoczyła się w Duchu Świętym – niejako odwrócenie pomieszania języków pod wieżą Babel. Dlatego św. Paweł pisze potem: nie masz Greka ani Żyda.
Wydarzenie Zesłania Ducha Świętego to zmieniło losy świata. Dotychczas chrześcijan była garstka, prawdopodobnie mniej niż 200 osób. Była to zamknięta ze strachu przed Żydami w wieczerniku mała grupka ludzi. Po otrzymaniu Ducha Świętego wyszli do świata. Teraz na świecie jest około 2,5 mld chrześcijan, a liczba ta stale rośnie. Już w chwilę po otrzymaniu Ducha z Nieba, św. Piotr wygłosił płomienne kazanie, wskutek którego nawróciło się i przyjęło chrzest około 3 tysięcy Żydów! (Dz 2, 41).

Święta te są szczególnie ważne w tradycji protestanckiej, a dla wielu ewangelicznych chrześcijan, zwłaszcza Zielonoświątkowców, są to praktycznie najważniejsze dni w roku.

Kolorem liturgicznym według tradycji jest czerwony, na pamiątkę owych języków ognia pod postacią których zstąpił Duch Boży.

W krajach o tradycji protestanckiej pamięta się wciąż o tym, że są to święta z grupy najważniejszych w roku – w Niemczech, Danii, Holandii, Szwajcarii, wolne od pracy są dwa dni. W Polsce co prawda, od 1957 r. drugi dzień Świąt nie jest już dniem ustawowo wolnym od pracy, ale to nie znaczy, że chrześcijanie nie mają czego świętować, albo, że nie ma drugiego dnia Świąt (choć zdarza się, że czasami niektórzy w Polsce o tym nie pamiętają).

Zapraszamy na nabożeństwo – w Świąteczną Niedzielę – o 11:30 w Sosnowcu.

W Świąteczny Poniedziałek nabożeństwo odbędzie się jedynie w Hołdunowie o godz. 17:00.

Wesołych Świąt!