Wielka Sobota

Wielka Sobota to kolejny dzień wyciszenia, który przypomina, że Jezus spoczął w grobie.

Wielka Sobota podtrzymuje zadumę i wyciszenie Wielkiego Piątku, podkreślając spoczynek Jezusa w grobie. Dzwony w kościołach milczą. W Wielką Sobotę w niektórych parafiach są odprawiane krótkie nabożeństwa; odbywają się one zazwyczaj na cmentarzach, na pamiątkę faktu, że Jezus po swojej śmierci wstąpił do Szeolu (“Piekieł”) i zwiastował również tam dobrą nowinę. Niekiedy odbywają się nabożeństwa w kościele, wieczorem, już po zachodzie słońca, tzw. nabożeństwa wieczerzy paschalnej.

Barwą liturgiczną jest czerń. Jest to dzień łączący gorycz i ból pamiątki śmierci Chrystusa z pełnym nadziei oczekiwaniem na radość Zmartwychwstania.

W Kościele ewangelicko-augsburskim nie praktykuje się święcenia w kościołach pokarmów wielkanocnych. Natomiast w ewangelickich domach każdy pokarm i każdy posiłek (także ten świąteczny) poświęca się Słowem Bożym i modlitwą.

Już Mały Katechizm ks. Marcina Lutra zachęca do tego, aby „ojciec rodziny … domowników swoich nauczał modlitw stołowych”, podając przy okazji kilka ich wzorów. To codzienne błogosławienie pokarmów przy stole w ciągu wieków rozwinęło się poprzez wprowadzenie wielu modlitw stołowych. Taką modlitwą każdy winien poświęcić swój posiłek, także ten wielkosobotni czy wielkanocny.

Przyjdź Panie Jezu,
Bądź gościem nam:
Pobłogosław nas i te dary,
Które dajesz Sam. Amen.


Zapraszamy na nabożeństwo paschalne do kościoła w Szopienicach na godzinę 21:00.