Święto Wniebowstąpienia Pańskiego

Jak co roku w czwartek po Niedzieli Rogate, a więc w tym roku 9 maja, Kościoły ewangelickie na całym świecie obchodzą radosne Święto Wniebowstąpienia Pańskiego.

Święto to upamiętnia radosne, triumfalne wniebowstąpienie naszego Zbawiciela, do Domu Ojca. Wydarzenia te opisane w Biblii (zwłaszcza Dz 1,1-12; ponadto Mk 16,19), wydarzyło się 40 dni po zmartwychwstaniu (por. Dz 1,3), dlatego też Kościoły chrześcijańskie (poza nielicznymi wyjątkami) obchodzą Wniebowstąpienie Pańskie zawsze 40 dni po Wielkanocy.

Najbardziej znanym fragmentem z Pisma Świętego czytanym w to święto jest niewątpliwie fragment z 1. rozdziału Dziejów Apostolskich.

Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem ziemskiego epizodu Jezusa Chrystusa, swoistym triumfem naszego Zbawiciela.
Dokonało się na oczach wielu świadków. Święto przypomina nam, że również nasz ziemski epizod może zakończyć się triumfem, jeśli tylko uwierzymy Chrystusowi i zbawiającej mocy jego Krzyża.

Jako święto, Wniebowstąpienie Pańskie obchodzone jest od starożytności. Następna niedziela po tym święcie to Niedziela Exaudi, która poprzedza z kolei Święta Zesłania Ducha Świętego.

Większość chrześcijan obchodzi to święto zgodnie z tradycją i zgodnie z informacją zawartą w Biblii, 40 dni po Wielkanocy, a więc w czwartek. Jednakże w ostatnich kilkunastu latach daje się zauważyć tendencję, że lokalne episkopaty Kościoła Rzymskokatolickiego, np. w Polsce (od 2004r.), przenoszą to święto na najbliższą niedzielę (Nd. Exaudi). Argumentacja tego faktu jest taka, że Wniebowstąpienie Pańskie nie było w wielu krajach dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego chrześcijanie nie mogli go właściwie przeżywać i świętować.

Ewangelicy na całym świecie pozostali wierni tradycji, trzymając się biblijnego terminu obchodzenia świąt. Podobnie prawosławni (z tym, że oni liczą Wielkanoc według kalendarza juliańskiego) i liczne Kościoły starokatolickie. W Polsce Wniebowstąpienie w czwartek obchodzą oprócz protestantów i prawosławnych także członkowie Kościoła Polskokatolickiego oraz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

W krajach protestanckich, a zwłaszcza ewangelickich, Święto Wniebowstąpienia Pańskiego jest (w zasadzie od wieków) dniem wolnym od pracy. W Polsce ewangelicy wszystkich nurtów, a także baptyści i zielonoświątkowcy mają na mocy ustaw zagwarantowane prawo do zwolnienia od pracy lub nauki.

„Wniebowstąpienie Pańskie”, Benvenuto Tisi, 1520