Święto Trójcy Świętej

W niedzielę 26 maja, w pierwszą niedzielę po Świętach Zesłania Ducha Świętego, ewangelicy oraz duża część chrześcijan tradycji zachodniej będzie obchodzić Święto Trójcy Świętej.


Ewangelicy, jak większość chrześcijan tradycji zachodniej, tydzień po Świętach Zesłania Ducha Świętego obchodzą kolejne Święto – Święto Trójcy Świętej.

Święto Trójcy Świętej to jedno z ważniejszych liturgicznych świąt chrześcijańskich. Obchodzone jest ku czci Boga Jedynego w Trójcy Świętej: Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. W czasie tego dnia możemy bardziej skupić się na niesamowitej, odwiecznej tajemnicy Trójcy Świętej. Boga, który jest Stworzyciel (Ojciec), który jest Zbawicielem (Syn) i który zarazem jest Pocieszycielem (Duch Święty). Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że tu na ziemi jakiekolwiek obrazy i wyobrażenia na temat istoty Trójcy są niedoskonałe i skażone – po prostu ludzkie, a cała tajemnica – nieodgadniona.

Święto Trójcy Świętej niejako zamyka i koronuje cały okres roku ze świętami przypominającymi historię zbawienia (od Adwentu po Pięćdziesiątnicę).

Święto to ma rodowód średniowieczny – pojawiło się w wieku VIII-IX, jednakże przez wiele stuleci obchodzono je „tradycyjnie” bez oficjalnego umieszczania w kalendarzu liturgicznym. Jako obowiązujące w całym kościele zachodnim zostało ustanowione dopiero w 1334 r.

Święto Trójcy Świętej obchodzone jest przez katolików, prawosławnych i ewangelików. Kościoły posługujące się kalendarzem gregoriańskim: a więc np. rzymskokatolicki, starokatolickie oraz ewangelickie (luterańskie, ewangelicko-reformowane i metodystyczne) obchodzą to święto tydzień po Zesłaniu Ducha Świętego. Natomiast kościoły posługujące się kalendarzem juliańskim – prawosławne oraz np. grekokatolicki Święto Trójcy Świętej obchodzą 49 dni po Wielkanocy, w Dzień Pięćdziesiątnicy, czyli w pierwszy dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego.

Kościoły ewangelikalne oraz wiele z tradycyjnych prezbiteriańskich kościołów protestanckich nie obchodzą tego święta, postrzegając jego tradycję jako nie wyrastającą bezpośrednio z Pisma Świętego, bo święto to nie upamiętnia żadnego wydarzenia opisanego w Biblii, w przeciwieństwie do np. Bożego Narodzenia, Epifanii, Zmartwychwstania, Wniebowstąpienia Pańskiego czy Zesłania Ducha Świętego.

Obecnie Święto Trójcy Świętej obchodzone jest jako jedno z najważniejszych świąt przede wszystkim w tradycji ewangelickiej. W tradycji prawosławnej święto to jest niejako częścią Świąt Zesłania Ducha Świętego, a w tradycji katolickiej, m.in.przez wprowadzanie przez wieki dziesiątek nowych świąt rozmyło się i trochę zatraciło (np. na rzecz tzw. Święta Bożego Ciała).

Poniżej jedno z najbardziej znanych, acz nieoczywistych wyobrażeń Boga w Trójcy – powstała ok. 1425r. ikona „Trójca Święta” Andrieja Rublowa (1360-1430).