glowaCmentarz został założony w 1894 r. (tę datę potwierdzają dokumenty przechowywane w archiwum – spisany po rosyjsku protokół na temat przekazania, sprzedaży gruntów pod cmentarz ewangelicki oraz sprawozdanie z posiadanego majątku sporządzone dla konsystorza przez ks. Eugeniusza Ernesta Uthke) jako jeden z czterech cmentarzy wyznaniowych, znajdujących się w kompleksie przy dzisiejszej alei Mireckiego. Są to cmentarze: rzymskokatolicki, prawosławny, ewangelicki i żydowski.

Do założenia cmentarza przyczynili się sosnowieccy przedsiębiorcy, w tym rodzina Dietlów i Schoenów. Przy cmentarzu ewangelickim wzniesiono na przełomie XIX/XX wieku budynek administracyjno-gospodarczy, w którego części do 1950 znajdowała się kaplica cmentarna, która do 1999 r. była wynajmowana Kościołowi Zborów Chrystusowych. Obecnie budynek służy tylko Parafii Ewangelickiej, a kaplicę cmentarną stanowi dawne mauzoleum rodziny Dietlów, znajdujące się w centralnej części cmentarza.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na cmentarzu znajdują się groby i pomniki, pochodzące jeszcze z XIX wieku, w tym najważniejszych rodzin sosnowieckich przemysłowców, którzy w XIX wieku przyczynili się do gwałtownego rozwoju miasta Sosnowiec i całego Zagłębia. Znajdziemy tutaj wspomniane mauzoleum rodziny Dietlów, groby rodziny Schoenów, Lamprechtów i Meyerholdów.

Cmentarz można zwiedzać od godzin rannych do zmroku. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje również możliwość wejścia do mauzoleum Dietlów. Tradycyjnie jest ono zwykle otwarte od 1 do 2 listopada.

Administracja Cmentarza Ewangelickiego:
ul. Smutna 6
tel. (0 32) 291-04-41

Administrator Cmentarza:
Jerzy Skowron
tel. 509 231 656  – sprawy ogólne

Opłaty cmentarne prosimy regulować w Administracji Cmentarza. Możne je też uiścić przelewem na poniższe konto bankowe:

Parafia Ewangelicko-Augsburska, ul. Żeromskiego 4/I, 41-200 Sosnowiec
ING Bank Śląski S.A. 10 1050 1214 1000 0007 0277 6956

Jako tytuł wpłaty należy podać odpowiedni rodzaj opłaty cmentarnej, na przykład – opłata za miejsce cmentarne, prolongata miejsca cmentarnego, rezerwacja miejsca cmentarnego oraz numer grobu, ewentualnie imię i nazwisko osoby pochowanej. Przed dokonaniem wpłaty najlepiej potwierdzić dane osobowe i finansowe w administracji cmentarza (patrz telefony powyżej).

Informacyjnie podajemy również dane kontaktowe administracji innych cmentarzy mieszczących się przy ul. Smutnej (al. Mireckiego):
Cmentarz Katolicki – 32 297 18 77
Cmentarz Prawosławny – 32 266 07 79
W sprawach związanych z grobami znajdującymi sie na powyższych cmentarzach prosimy bezpośrednio kontaktować się z właściwymi administracjami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *