07paź/11

Otwarcie wystawy w Muzeum w Sosnowcu

DSC_2450W czwartek, 6 października 2011 r. w Muzeum w Sosnowcu została otwarta wystawa zatytułowana “Z dziejów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Zagłębiu Dąbrowskim”. Została ona zorganizowana jako wspólna inicjatywa sosnowieckiego muzeum i parafii ewangelickiej w Sosnowcu.

Wystawa prezentuje historię społeczności luterańskiej w Zagłębiu, która jest ścisłe związana z rozwojem przemysłu na tych terenach. Dynamiczny rozwój górnictwa, hutnictwa i włókiennictwa spowodowały napływ protestantów: przemysłowców, inżynierów i robotników. Początki zorganizowanej pracy duszpasterskiej w Zagłębiu sięgają roku 1838, gdy w będzińskim zamku odbyło się pierwsze nabożeństwo dla górników, sprowadzonych z Saksonii do kopalni „Ksawera”. W 1850 roku nabożeństwa przeniesiono do Dąbrowy Górniczej, w której później wzniesiono kościół, poświęcony w 1889 roku. Wcześniej jednak centrum życia parafialnego przeniosło się do Sosnowca, gdzie za sprawą przemysłowca Henryka Dietla w 1880 roku zaczęto odprawiać luterańskie nabożeństwa. Tam też wzniesiono w 1886 roku kościół, a jego fundator zatroszczył się o powołanie prywatnego kapelana.

Ekspozycja muzealna prezentuje księgi parafialne i inne dokumenty, przedmioty liturgiczne, Biblie i śpiewniki, pamiątki i fotografie, które przybliżają postaci wybitnych pastorów, m. in. ks. Ernesta Uthke czy ks. Jerzego Tytza, oraz zasłużonych dla Zagłębia członków parafii, m. in. przedstawicieli rodzin sosnowieckich przemysłowców: Dietlów i Schoenów.

DSC_2484W otwarciu wystawy udział wziął zwierzchnik Diecezji Katowickiej, bp Tadeusz Szurman i duchowni z Kościoła Prawosławnego (ks. mitrat Sergiusz Dziewiatowski) i Rzymskokatolickiego (ks. prałat Jan Szkoc). Obecny był tez kurator diecezjalny, Wilhelm Lorek.

Władze samorządowe reprezentował m.in. Prezydent Sosnowca, Kazimierz Górski i Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta, Paweł Dusza.

Po przywitaniu licznie zgromadzonych uczestników spotkania przez Dyrektora Muzeum, Zbigniewa Studenckiego, głos zabrał prezydent Kazimierz Górski i bp Tadeusz Szurman. Następnie wykład o ewangelikach w Sosnowcu przedstawił proboszcz sosnowieckiej parafii, ks. Adam Malina. Po jego wystąpieniu uczestnicy otwarcia mogli jeszcze wysłuchać koncertu muzyki sakralnej w wykonaniu Jessici Kowalsky (skrzypce) i Zdzisława Smucerowicza (fortepian).

Po koncercie dyrektor muzeum zaprosił wszystkich do sali, gdzie przygotowano wystawę pokazującą dzieje luteran w Zagłębiu Dąbrowskim.

Wystawa w Muzeum w Sosnowcu (ul. Chemiczna 12) będzie czynna do 27 listopada 2011 r. Jej plonem będzie również książka o sosnowieckich ewangelikach, będąca rozszerzoną wersją wykładu, wygłoszonego podczas otwarcia wystawy.