Inskrypcja:

Ś. P.
OSKAR MARTIN
ZMARŁ 2 CZERWCA 1927
PRZEŻYWSZY LAT 71

NAJDROŻSZYM RODZICOM
RACZ PANIE BOŻE DAĆ
ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTĄ

Numer miejsca:
Sektor GIII, miejsce 24

Sygnatura kamieniarza:
brak

Biogram:
Oskar Martin – (ur. 1856 w Bełku, zm. 2.06.1927 w Sosnowcu) – technik górniczy.

W Unikacie III aktów śmierci, rok 1927 pod numerem 6 znajdujemy informacje o jego śmierci:

Działo się w Sosnowcu dnia trzeciego czerwca roku tysiąc dziewięćset dwudziestego siódmego o godzinie osiemnastej. Stawili się Bronisław Pawłowski, inżynier mechanik w Sosnowcu zamieszkały, lat pięćdziesięciu i Edward Kadacz, ogrodnik, lat pięćdziesięciu dwóch, również w Sosnowcu zamieszkły i oświadczyli, iż dnia dzisiejszego o godzinie piętnastej zmarł w Sosnowcu w Szpitalu Żydowskim Oskar Martin, emerytowany technik górniczy w Sosnowcu przy ulicy Studziennej pod numerem dwudziestym ósmym zamieszkały, w Dolnym Bełku powiatu Rybnickiego urodzony do gminy Olkusko-siewierskiej przynależny, syn Karola i Emilji z Henzelów, nieżyjących małżonków Martin, lat siedemdziesięciu dwóch, pozostawiając owdowiałą małżonkę Anielę z Lexamów. Po naocznem przekonaniu się o jego zgonie, akt ten obecnym odczytany i przez nas i przez nich podpisany został.
Bronisław Pawłowski, Edward Kadacz, ks. Pastor Jerzy Tytz, Urzędnik Stanu Cywilnego

Galeria zdjęć: