Inskrypcja:

JERZY KRAM
UR. 1 VI 1916
ZM. 29 VI 1995
R. I. P.
TU LEŻY KRAM-ROMANTYK
ZMÓW PACIERZ ZA NIEGO
POŁĄCZYŁ SIĘ NARESZCIE
Z DUSZĄ SŁOWACKIEGO

Numer miejsca:
Sektor A, miejsce 6

Sygnatura kamieniarza:
brak

Biogram:
Jerzy Kram – (ur. 1.06.1916 w Sosnowcu, zm. 29.06.1995 w Sosnowcu) – pedagog, polonista, kolekcjoner ekslibrisu i ekslibrisista.

Absolwent Wydziału Humanistycznego na Uniwersytecie Warszawskim w 1939 r. Podczas okupacji związany był z tajnym nauczaniem i działalnością podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego. W jego mieszkaniu odbywały się konspiracyjne spotkania literackie organizowane wspólnie z grupą pracowników teatru.

W 1944 r. wziął udział w powstaniu warszawskim. Był więziony w obozie w Wesel (Niemcy). W 1945 r. wrócił do Sosnowca i został do 1948 r. pedagogiem Szkoły Ogólnokształcącej im. S. Staszica i E. Plater w Sosnowcu.

Od 1948 r. kształcił nauczycieli. Był twórcą i organizatorem Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych. Następnie został kierownikiem sesji polonistycznej CODKO przy Ministerstwie Oświaty w Warszawie.

Na emeryturę przeszedł jako kierownik Zakładu Humanistycznego w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych. W latach 1981-1992 uczył w ,,Staszicu’’.

Autor ponad 200 publikacji pedagogicznych i „Almanachu ekslibrisu polskiego” wydanego w 1948 r. w maszynopisie na prawach rękopisu.

Galeria zdjęć: