Kolejna konwersja w naszej parafii

Niezmiernie miło nam zakomunikować, że w 5. Niedzielę po Trójcy Świętej (4 lipca) nasza parafia powiększyła się o jedną osobę, Pana Marka Brzezińskiego, który oficjalnie została członkiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

W niedzielę 4 lipca, podczas naszego nabożeństwa miała miejsce uroczystość Wstąpienia do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zwana również Konwersją. W czasie niej chrześcijanin (innego wyznania niż luterańskie ) zmienia wyznanie i staje się luteraninem.
Nasz zborownik, Pan Marek Brzeziński, po około rocznym okresie nauki i przygotowywania, w niedzielę przed całym zborem oświadczył, że chce z własnej i nieprzymuszonej woli wstąpić do kościoła luterańskiego oraz przyznał, że wierzy iż jedynie Słowo Boże Starego i Nowego Testamentu jest źródłem wiary Kościoła; że Jezus Chrystus jest Głową Kościoła, jedynym Pośrednikiem i Odkupicielem wierzących, i że nie ma w nikim innym zbawienia jak tylko w Jezusie Chrystusie, a także iż można zostać przed Bogiem usprawiedliwionym i zbawionym jedynie z łaski Bożej przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Pan Marek ślubował również naśladowanie Pana Jezusa oraz wierność wierze kościoła ewangelicko-augsburskiego. Na takie oświadczenie jego woli, wypowiedziane przed całym obecnym na nabożeństwie zborem, ksiądz proboszcz przyjął Pana Marka Brzezińskiego do społeczności kościoła luterańskiego.
Równocześnie, jak ma to miejsce za każdym razem podczas konwersji, nasz nowy luteranin z mocy prawa została także członkiem naszej parafii. Może zatem teraz uczestniczyć w Zgromadzeniach Parafialnych oraz może podczas nich głosować.

Jest to już kolejna konwersja  w naszej parafii. Od wielu lat w ten sposób nasza parafia powiększa się rokrocznie o kilkoro nowych członków.

Serdecznie gratulujemy Panu Markowi Brzezińskiemu, witając Go w naszej parafii.

Poniżej pamiątkowe zdjęcie wykonane po uroczystości.

Nasz nowy parafianin, Pan Marek Brzeziński wraz z Proboszczem ks. Adamem Maliną