Nasz wikariusz wybrany proboszczem w Białej

Pragniemy poinformować, że ks. Robert Augustyn wygrał wybory na stanowisko proboszcza parafii luterańskiej w Białej.

Dotychczasowy proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białej, ks. Henryk Mach odchodzi na emeryturę. Dlatego Konsystorz naszego Kościoła ogłosił wybory na stanowisko tamtejszego proboszcza. Parafia w Białej jest jedną z trzech parafii ewangelickich w Bielsku-Białej. (Pozostałe to: parafia w Bielsku oraz parafia w Starym Bielsku.)

Ksiądz Robert Augustyn zdecydował się wystartować w tych wyborach, razem z kilkoma innymi duchownymi.

Wybory w Białej odbyły się w niedzielę, 20 czerwca 2021 r. podczas prowadzonego przez ks. biskupa Korczago Zgromadzenia Parafialnego. W pierwszej turze kandydaci uzyskali: ks. Robert Augustyn 51 głosów, ks. Łukasz Gaś 14 głosów, ks. Bogdan Wawrzeczko 34 głosów, a ks. Oskar Wild  23 głosy.

W drugiej turze Ks. Robert Augustyn, uzyskał 83 głosy, a drugi, ks. Bogdan Wawrzeczko uzyskał 34 głosy, co oznaczało, że wybory wygrał właśnie nasz wikariusz.

W związku z wygraniem wyborów, ks. Robert zostanie proboszczem parafii w Białej i jednocześnie zakończy pracę w naszych czterech parafiach. Stanie się to zapewne we wrześniu bieżącego roku.

Gratulujemy naszemu wikariuszowi wygranej i życzymy wszelkiej pomyślności w nowym miejscu pracy.

Odejście ks. Roberta oznacza, że władze naszego kościoła delegują do pracy na stanowisku wikariusza w naszych 4 parafiach innego duchownego.

O pożegnaniu ks. Roberta oraz o jego wprowadzeniu w urząd proboszcza w Białej poinformujemy w późniejszym terminie.