Mauzoleum Dietla ponownie otwarte

Po 4-letniej przerwie, w Pamiątkę Umarłych (1 listopada) otwieramy dla zwiedzających Mauzoleum Dietla na cmentarzu ewangelickim w Sosnowcu.

W tym roku w Mauzoleum trwa remont, dlatego część przestrzeni (np. ołtarz) będzie wyłączona ze zwiedzania.


Mauzoleum Dietlów zbudowane w 1912r. dla uczczenia zmarłego rok wcześniej wybitnego sosnowiczanina, współzałożyciela miasta, Henryka Dietla, jest jednym z największych i najwspanialszych przykładów sztuki sepulkralnej w Polsce.
Na co dzień niedostępne, pełni funkcję cmentarnej kaplicy, tu rozpoczynają się nabożeństwa pogrzebowe. Mauzoleum otwierane jest jednak bardzo często dla zorganizowanych wycieczek  z Zagłębia i okolicy, których w ciągu roku jest co najmniej kilka. Do mauzoleum można również wejść indywidualnie, po uprzednim uzgodnieniu z administracją cmentarza.

Jednak raz do roku mauzoleum otwarte jest dla wszystkich bez żadnych wcześniejszych formalności. Wszyscy, którzy będą na naszym cmentarzu we wtorek 1XI (Pamiątka Umarłych) mogą wejść i zajrzeć do środka. Czekają piękne wnętrza i nieco tajemnicy.
Na zwiedzających czekać będą nasi parafianie, którzy chętnie podzielą się wiedzą i opowiedzą o mauzoleum i o samym Dietlu. Będą też rozdawane ulotki o Henryku Dietlu.

Godziny otwarcia: wtorek 1XI  10:00-15:00  (w tym przerwa na nabożeństwo w w godzinach 11:00 – ok. 11:45).

Ewangelicy nie modlą się o zbawienie osób, które już umarły; choćby dlatego udział w takim nabożeństwie może być ciekawym duchowym doświadczeniem dla osób wywodzących się z tradycji rzymskokatolickiej.