Święto Reformacji

31 października 1517 r., a więc w wigilię Święta Wszystkich Świętych, augustiański mnich i profesor teologii Marcin Luter (1483-1546), zgodnie z ówczesnym zwyczajem przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez. Dotyczyły one nadużyć w Kościele zachodnim, szczególnie tych, które związane były ze sprzedażą odpustów.

Ogłoszenie tez nie od razu zmieniło kościelną rzeczywistość – wielu reformatorów przed Lutrem postulowało reformę Kościoła, stąd też wystąpienie wittenberskiego Reformatora wpisywało się w pasmo długich dążeń do odnowy religijnej europejskiego chrześcijaństwa.

31 X 1517 roku jest symboliczną datą, punktem orientacyjnym w dziejach Europy i historii Kościoła, oznaczającą z jednej strony nową epokę w życiu religijnym Starego Kontynentu, na którą składa się renesans teologii i pobożności, ponowne sięgnięcie do źródeł biblijnych oraz do tzw. Ojców Kościoła, a z drugiej wyodrębnienie się w Kościele Powszechnym (Katolickim) nurtu reformacyjnego, z którego w kolejnych latach powstawały niezależne od papiestwa Kościoły ewangelickie.

Reformacja, wpisana w kontekst dramatycznych wydarzeń polityczno-społecznych XVI-wiecznej Europy, nie była w sferze religijnej radykalną rebelią, a wyrazem wiary i tęsknoty za Ewangelią. W krajach, do których dotarła Reformacja nastąpiło religijne przebudzenie, a także niespotykany dotąd rozwój kultury: piśmiennictwa w językach ojczystych, muzyki i wielu innych aspektów społecznych.

To Reformacja spowodowała zakładanie publicznych szkół oraz doprowadziła do przymusowej nauki czytania i pisania – co przestawiło losy Europy i Świata na zupełnie nowe tory.

Z Wittenbergi Reformacja wyruszyła w świat i stała się jego obywatelką. Dzisiaj Kościoły luterańskie na świecie liczą ok. 80 mln członków, a do dziedzictwa duchowego Reformacji przyznaje się kilkaset milionów chrześcijan.

Święto Reformacji jest dla ewangelików, a szczególnie dla luteran dniem szczególnym. To chwila dumy i radości z bycia luteraninem, dumy z dokonań Marcina Lutra i jego współpracowników, ale też chwila radości, że Bóg przez garstkę ludzi kiedyś na początku XVI w. doprowadził do ponownego odkrycia wielkiego skarbu, jakim jest Ewangelia Jezusa Chrystusa.

To jednak także dzień zadumy. Ewangelicy wiedzą skąd pochodzą, wiedzą, że są cząstką jednego powszechnego Kościoła. Wiedzą, również, że rozłam w kościele zachodnim nie był zamierzonym celem ks. Marcina Lutra, a wynikał z niechęci papieży i strony rzymskokatolickiej do ponownego odczytania Słowa Bożego. Wystąpienie ks. dra Marcina Lutra było następstwem kupczenia łaską Bożą, handlu odpustami i związanymi z tymi nadużyciami. Gdy dziś rzymscy katolicy patrzą na Bazylikę św. Piotra w Rzymie czują dumę i radość, widzą cudowny, piękny budynek. Ewangelicy patrząc na niego widzą odpusty – tysiące ludzi oszukanych nadzieją zbawienia w zamian za pieniądze na budowę tej świątyni…

Na mocy ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, luteranie mają zagwarantowany dzień 31 października jako dzień wolny od pracy i nauki.


Zapraszamy do udziału w nabożeństwie reformacyjnym w kościele w Hołdunowie (godz. 17:30) lub w centralnym nabożeństwie diecezjalnym w kościele w Katowicach przy ul. Warszawskiej (godz. 17:00).

W poniedziałek 31 października o godz. 17.00 w TVP 2 planowana jest emisja nabożeństwa reformacyjnego z kościoła św. Marcina w Krakowie. Z kolei w Programie Drugim Polskiego Radia, o godz. 21.00 będzie emitowane nabożeństwo reformacyjne z kościoła Świętej Trójcy w Węgrowie. Kazanie wygłosi proboszcz ks. Grzegorz Giemza, a na organach zagra Maja Rumocka.

Drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze, gdzie, jak się przyjmuje, Marcin Luter przybił swoje 95 tez