Oświadczenie z dnia 30.01.2023 r. parafii w Katowicach-Szopienicach

Poniżej zamieszczamy treść oświadczenia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach-Szopienicach.

Za stroną www.szopienice.luteranie.pl :

W związku z tragicznymi zdarzeniami jakie miały miejsce w piątek 27 stycznia br., a także różnymi doniesieniami medialnymi informujemy, że w tym zakresie czynności prowadzą odpowiednie służby, z którymi na bieżąco współpracujemy.

Podkreślamy, że społeczność Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Zbawiciela w Katowicach-Szopienicach zawsze wspierała potrzebujących.

Udzielamy pomocy duchowej, włączamy się w akcje charytatywne, oferujemy schronienie.

W tej trudnej chwili modlimy się i prosimy Was o dalsze modlitwy szczególnie o osoby przebywające w szpitalu, o duchownych i ich najbliższych, rodzinę zmarłych osób, wszystkich poszkodowanych oraz całą szopienicka parafię.

„Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, A wybawia utrapionych na duchu”. Ps 34, 19