Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Początek roku oznacza, że przed nami Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nabożeństwa odbędą się także w Sosnowcu.

„Będziesz miłował Pana, swego Boga (…), a swego bliźniego jak siebie samego” – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024.

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii Łukasza 10,27. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane przez zespół ekumeniczny z Burkina Faso, koordynowany przez Wspólnotę Chemin Neuf.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024 odbędzie się w niedzielę, 21 stycznia, w polskokatolickiej katedrze św. Ducha w Warszawie.

Ofiary zbierane podczas nabożeństw ekumenicznych odbywających się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024 będą przekazane na projekt „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów w Ukrainie, Białorusi, Polsce i Niemczech”, w którym od ponad 25 lat biorą udział oficjalni przedstawiciele Kościołów ewangelickich, prawosławnych i rzymskokatolickiego z państw projektu. Wpłaty można dokonywać na konto Polskiej Rady Ekumenicznej (mBank SA, nr 42 1140 1010 0000 5437 0700 1001 z dopiskiem „Ofiary z TMoJCh 2024”).

Wydarzenia w Polsce organizowane są przez Polską Radę Ekumeniczną (PRE) oraz Kościół Rzymskokatolicki w Polsce. PRE jest organizacją skupiającą 7 kościołów :

  • Kościół Chrześcijan Baptystów
  • Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
  • Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
  • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
  • Kościół Polskokatolicki w RP
  • Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP
  • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

Więcej szczegółów o wydarzeniach związanych z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan na stronie PRE.