Inskrypcja:

Hier
ruht in Frieden
Emmy Beyer
geb. 30. 10. 1885,
gest. 26. 12. 1934.

Numer miejsca:
Sektor B, miejsce 14

Sygnatura kamieniarza:
J. Zagórski w Sosnowcu

Biogram:
Emmy Beyer – (ur. 30.10.1885, zm. 26.12.1934) – córka leśnika.

W Unikacie IV aktów zgonów, rok 1934 pod numerem 9 znajdujemy informacje o jej śmierci:

Działo się w Sosnowcu dnia dwudziestego ósmego grudnia roku tysiąc dziewięćset trzydziestego czwartego o godzinie dziesiątej. Stawili się Juljusz Beyer, leśniczy w Schwarzwaldzie na Śląsku Niemieckim zamieszkały, lat pięćdziesięciu czterech oraz Paweł Urzyniok, urzędnik lat trzydziestu pięciu w Sosnowcu zamieszkały i oświadczyli, iż dani dwudziestego szóstego grudnia roku bieżącego o godzinie dwudziestej pierwszej minut trzydzieści zmarła w Sosnowcu Emma z Weise’ów Beyer, w Żyglinie, powiat Tarnowskie Góry zamieszkała, urodzona w Brauna, stała mieszkanka Schwarzwaldu, lat czterdziestu dziewięciu, córka Ernesta i Krystyny z Hornuff, nieżyjących małżonków Weise, pozostawiając owdowiałego małżonka, pierwszego stawającego, Juljusza Beyer. Po przekonaniu się o jej zgonie, akt ten obecnym odczytany i podpisany został.
Juliusz Beyer, Paweł Urzyniok, Urzędnik Stanu Cywilnego: ks. pastor Jerzy Tytz

Galeria zdjęć: