Inskrypcja:

Ś. P.
Z OTTÓW ELŻBIETA
MACIEJSKA
ZM. D. 25 WRZEŚNIA 1930 R.
PRZEŻYWSZY LAT 66

POKÓJ JEJ DUSZY.

Numer miejsca:
Sektor B, miejsce 7

Sygnatura kamieniarza:
J. Zagórski w Sosnowcu

Biogram:
Elżbieta Maciejska z domu Otto – (ur. 1864 w Warszawie , zm. 25.09.1930 w Sosnowcu).

W Unikacie IV aktów zgonów, rok 1930 pod numerem 11 znajdujemy informacje o jej śmierci:

Działo się w Sosnowcu dnia dwudziestego dziewiątego września roku tysiąc dziewięćset trzydziestego o godzinie szesnastej. Stawili się Władysław Maciejski, dyrektor administracyjny gwarectwa „Hrabia Renard, lat sześćdziesięciu dwóch oraz Zygmunt Krauze, handlowiec, lat pięćdziesięciu dziewięciu, obydwaj w Sosnowcu zamieszkali i oświadczyli, iż dnia dwudziestego siódmego września roku bieżącego o o godzinie dwunastej zmarła w Sosnowcu Elżbieta Helena z Ottów Maciejska, tamże zamieszkała, w Warszawie urodzona, do Dąbrowy Górniczej przynależna, lat sześćdziesiąt sześć licząca, córka Leopolda i Heleny z Wejchertów, nieżyjących małżonków Otto, pozostawiając owdowiałego małżonka Władysława Maciejskiego. Po przekonaniu się o jej zgonie, akt ten obecnym odczytany i przez nich podpisany został.
Władysław Maciejski, Zygmunt Krauze, Urzędnik Stanu Cywilnego: ks. pastor Jerzy Tytz

Galeria zdjęć: