Inskrypcja:

Ś. † P.
WALDEMAR ZILLINGER
LAT 69
ZM. 26.8.1957

Numer miejsca:
Sektor F, miejsce 275

Sygnatura kamieniarza:
brak

Biogram:
Waldemar Zillinger – (ur. 18.01.1888 w Radomiu, zm. 26.08.1957 w Sosnowcu) – nauczyciel fizyki, autor podręcznika pod tytułem Ćwiczenia laboratoryjne i Zbioru zadań z fizyki.

Pochodził z rodziny nauczycielskiej. Swoją pracę w oświacie rozpoczął w gimnazjum Emilii Zawidzkiej w Dąbrowie Górniczej. Następnie w  1913 r. przeniósł się do Sosnowca, gdzie uczył fizyki i matematyki w 7-klasowej Szkole Handlowej, przekształconej po odzyskaniu niepodległości w Gimnazjum Państwowe im. S. Staszica. Jednocześnie uczył w szkole Józefy Siwikowej (obecnie Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater). Od 1929 do 1933 r. piastował stanowisko dyrektora w Gimnazjum im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej, a w latach 1933-39 pełnił tę funkcję w „Staszicu” w Sosnowcu. Cieszył się poważaniem i wielkim szacunkiem swoich wychowanków. Dbał o wysoki poziom edukacji oraz rozwój wewnętrzny młodzieży. W Gimnazjum im. Staszica działały kółka zainteresowań (m.in. teatralne). Opiekował się organem prasowym szkół średnich Młodzi idą. Podczas II wojny światowej prowadził tajne nauczanie w Gimnazjum im. Stanisława Staszica. Po zakończeniu II wojny światowej  uczył w katowickim VIII Liceum Ogólnokształcącym. Jako nauczyciel przepracował 45 lat. Był też autorem podręcznika pod tytułem Ćwiczenia laboratoryjne i Zbioru zadań z fizyki, z którego korzystało kilka pokoleń uczniów szkół średnich (ponad 20 wydań). Zmarł 26 sierpnia 1957 w Sosnowcu. Jego imieniem nazwano plac przed Liceum im. Stanisława Staszica w Sosnowcu.

W Aktach Zgonów 1928-1959, rok 1957 pod numerem 6 znajdujemy informacje o jego śmierci:

Waldemar Zillinger* – profesor gimnazjalny, syn Franciszka Zillingera i Olgi z domu Karwiese, ożeniony z Marią z domu Rucińska, wyznanie ewangelicko-augsburskie, urodzony 18.I.1888, zamieszkały w Sosnowcu ul. Czerwonego Zagłębia 35.
*-Waldemar Paweł Wiktor Zillinger

Galeria zdjęć: